©2014-2023, HUYỆN ỦY BÁT XÁT
Địa chỉ: Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Lịch công tác